Обществен съвет при СУ „Димитър Маринов”

Състав на обществения съвет:

Председател:

Бистра Дамянова – родител

Членове:

Радослава Петрова – протоколчик; родител

Цветелин Цонев – родител

Силвия Ганчина – родител

Анжело Иванов – представител за ПРБК

Резервни членове:

Марина Филипова

Ема Иванова

Катя Горанова

Боряна Чавдарова

Дейности на обществения съвет:

Заседания на обществения съвет - 2016г.

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!